Nứt cổ gà là hiện tượng núm vú của mẹ bị nứt, tấy đỏ, nếu nặng có thể gây chảy máu, nhiễm