Ai cũng đều muốn nhận được những mẫu giấy khen đẹp, trang trọng nhất, xứng đáng với thành tích, sự cố gắng,