Có nên in thẻ tích điểm để thực hiện chiến lược chăm sóc khách hàng và tăng doanh thu cho doanh nghiệp của