Đối với những hộ gia đình có điều kiện kinh tế khá vững, việc xây dựng sở hữu một bể bơi là