Hiện nay, do nhu cầu sử dụng giấy khen ngày càng tăng của các doanh nghiệp nên các doanh nghiệp in ấn