Sang đầu tháng 7 năm 2016 này Sở Giao thông vận tải Hà Nội ra quy định xe taxi phải có một