In hóa đơn Archive

Bí quyết giúp bạn tự in hóa đơn bán lẻ một cách đơn giản

Bí quyết giúp bạn tự in hóa đơn bán lẻ một cách đơn giản. Hiện nay các cửa hàng mọc ra rất

Sang tháng 7 xe taxi phải có thiết bị in hóa đơn

Sang đầu tháng 7 năm 2016 này Sở Giao thông vận tải Hà Nội ra quy định xe taxi phải có một